Bi cao su là sản phẩm cao su dạng hình cầu. Kích thước của bi sẽ phụ thuộc vào vị trí lỗ và chức năng của chúng.
  Con lăn bán nguyệt  (09/02/2018)
  Bánh đà cao su, PU  (09/02/2018)
  Lô, trục in cao su  (31/12/2017)

@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.