Khối lượng riêng hoặc tỷ trọng của một chất rắn là một tính chất tiện dụng để xác định một vật liệu đối với sự thay đổi vật lý trong một mẫu, để chỉ ra mức độ đồng nhất giữa các đơn vị mẫu thử hoặc các vật liệu mẫu khác nhau, hoặc để cho biết khối lượng riêng trung bình của một vật có kích thước lớn. 

Sự thay đổi khối lượng riêng của một loại vật liệu đơn là do sự khác biệt vị trí trong tinh thể, sự mất mát chất làm dẻo, sự hấp thụ của dung môi, hoặc các nguyên nhân khác. Có thể là các phần của một mẫu sẽ khác nhau về khối lượng riêng do sự khác biệt của chúng trong quá trình kết tinh, quá trình nhiệt trước đó, độ xốp và thành phần (loại hoặc tỷ lệ nhựa dẻo, bột màu, phụ gia hoặc chất độn). Khối lượng riêng sẽ rất hữu ích cho việc tính toán các tỉ lệ độ bền- trọng lượng và tỷ lệ chi phí-trọng lượng. 

Tiêu chuẩn thử nghiệm ASTM D792 sẽ đưa ra các phương pháp xác định tỷ trọng (khối lượng riêng tương đối) và khối lượng riêng vật liệu rắn dưới dạng tấm, thanh, ống hoặc các chi tiết đúc. Gồm có 02 phương pháp: thử nghiệm trong nước, và trong các chất lỏng khác nước. 

Tham khảo : www.astm.org 
(tth-vlab-caosuviet)

 Gasket làm kín bằng cao su nhựa/ Vietrubber Company  Băng cao su tách xương cá chịu mài mòn/ Vietrubber Company
Gasket làm kín bằng cao su nhựa/ Vietrubber Company Băng cao su tách xương cá chịu mài mòn/ Vietrubber Company

 
Share |  Trục cao su  (31/03/2018)
  Tấm silicone  (27/03/2018)
  Bi cao su  (09/02/2018)
  Con lăn bán nguyệt  (09/02/2018)
  Bánh đà cao su, PU  (09/02/2018)
  Lô, trục in cao su  (31/12/2017)
  Cao su tách xương cá  (26/12/2017)


@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.