Nếu chất chống oxy hóa có màu tự nhiên, nó gần như sẽ làm mất màu polymer nền mà nó được thêm vào. Nhiều chất chống oxy hóa ban đầu không làm mất màu polymer khi được thêm vào, sau đó vẫn có thể làm mất màu polymer vì các phản ứng hóa học xảy ra trong quá trình gia công, kết mạng hoặc khi sử dụng trong thực tế. Sự mất màu cũng có thể là do sự phân hủy ở bề mặt do tia cực tím.

Các chất chống oxy hóa có thể bị mất đi do bay hơi hoặc bị tách bởi dung môi của môi trường làm việc. Nếu ứng dụng nhiệt độ cao, tránh dùng chất chống oxy hóa dễ bay hơi vì chúng dễ dàng bay hơi khỏi polymer nền. Tương tự, trong ứng dụng mà chi tiết đàn hồi được ngâm trong lưu chất, chất chống oxy hóa có thể bị tách ra. Khi sử dụng các chất chống oxy hóa ít tan, chúng hầu như vẫn còn trong chi tiết cao su, sẽ tạo nên sự bảo vệ lâu hơn. Ví dụ, Naugard 445, Naugard J, và Naugard Q được sử dụng trong các chi tiết đàn hồi được ngâm trong hydrocarbon.

Tham khảo từ tài liệu Handbook of Specialty Elastomers, Robert C. Klingender, CRC Press, 2008, trang 444 – 445.

Phòng thử nghiệm v.lab giới thiệu trên www.caosu.org

 
Sản phẩm cao su kháng lão hóaShare |  Trục cao su  (31/03/2018)
  Tấm silicone  (27/03/2018)
  Bi cao su  (09/02/2018)
  Con lăn bán nguyệt  (09/02/2018)
  Bánh đà cao su, PU  (09/02/2018)
  Lô, trục in cao su  (31/12/2017)
  Cao su tách xương cá  (26/12/2017)


@Copyright

Công ty TNHH Cao Su Việt
giữ bản quyền hình ảnh sản phẩm trong trang web này. Vui lòng không sao chép.